Ассенизаторы и другие специализиров

вызовz +48 692 877 877

Produkujemy pojazdy asenizacyjne, naczepy asenizacyjne oraz pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów niebezpiecznych wg ADR oraz innych pojazdów specjalistycznych. Pojemności zbiorników, wyposażenie, gatunek materiału z jakiego wykonany jest zbiornik zależy od potrzeb zamawiającego. Zbiorniki posiadają pełną dokumentację dozorową.