NOVÁ ASANAČNÍ VOZIDLA A DALŠÍ SPECIÁLNÍ VOZIDLA

volání +48 692 877 877

Zabývám se výrobou asanačních vozidel, vozidel pro přepravu nebezpečných látek, které se řídí předpisy ADR a jiných speciálních vozidel. Objem nádrží, vybavení, typ materiálu, ze kterého je nádrž vyrobena, závisí na požadavcích zákazníka. Nádrže mají plnou dokumentací ADR.