MODERNIZACE A JINÉ OPRAVY

OPRAVY tlakových a beztlakových cisternových nádrží pro přepravu nebezpečných, sypkých a potravinářských materiálů.
PROVÁDĚNÍ zkoušek, zajištění technické dokumentace vyžadované TDT (Dopravní technický dozor).
MODERNIZACE cisternových nádrží podle požadavků DT a ADR:

  • ?????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ??? ???????? ???????,
  • projektování a montáž systémů hermetizace pro dopravní cisterny,
  • montáž a servis systému ABS ve všech druzích vozidel,
  • modernizace pojízdných ústrojí a výměna na pneumatické zavěšení,
  • instalace distribučních systémů s legalizovaným průtokoměrem,
  • lakování cisteren v lakovacím bezprašným boxu.