Modernizacje i inne naprawy

NAPRAWY ciśnieniowych i bezciśnieniowych zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych, sypkich i spożywczych.
WYKONYWANIE badań dozorowych, odtwarzanie dokumentacji technicznej wymaganej przez TDT.
MODERNIZACJA zbiorników cystern drogowych zgodnie z wymogami DT i ADR:

  • projektowanie i montaż układów hermetyzacyjnych oraz oddolnych nalewów,
  • montaż i serwis układu ABS we wszystkich pojazdach,
  • modernizacja układów jezdnych i wymiana zawieszeń na pneumatyczne,
  • zabudowa układów dystrybucyjnych z legalizacji,
  • lakierowanie cystern w komorze bezpyłowej,